logo1-2

Ring Fit Adventure

ถือเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงโควิด 19 ระบาดเนื่องจากเป็นเกมที่สามารถช่วยให้เราได้ทั้งออกกำลังกายและเล่นเกมไปพร้อม ๆ กันโดยตัวเกมจะมาพร้อมกับ Ring -Con และ Leg Strap ที่ใช้ร่วมกับจอยคอน เพื่อจับการเคลื่อนไหวของร่างกายเกมจะมาพร้อมกับโหมดที่หลากหลายตามความต้องการทางร่างกายของเราและการฝึกออกกำลังกายในทุกท่วงท่านอกเกมนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอน